Close

બી-12 ખુબ ઓછું છે. મારે દવા અથવા ઇન્જેક્શન કરતા ખોરાકમાંથી કઈ રીતે મળી શકે , મારા રૂટિન ફૂડમાંથી કેવી રીતે મળે અને ભવિષ્યમાં બી-12 ની ઉણપ ન થાય તે માટે શું કરવું ?

પ્રશ્નોCategory: Questionsબી-12 ખુબ ઓછું છે. મારે દવા અથવા ઇન્જેક્શન કરતા ખોરાકમાંથી કઈ રીતે મળી શકે , મારા રૂટિન ફૂડમાંથી કેવી રીતે મળે અને ભવિષ્યમાં બી-12 ની ઉણપ ન થાય તે માટે શું કરવું ?
Gita J. Patel asked 2 years ago

બી-12 ખુબ ઓછું છે. મારે દવા અથવા ઇન્જેક્શન કરતા ખોરાકમાંથી કઈ રીતે મળી શકે , મારા રૂટિન ફૂડમાંથી કેવી રીતે મળે અને ભવિષ્યમાં બી-12 ની ઉણપ ન થાય તે માટે શું કરવું ?